PārdošanaĪreMeklējam pirkumamMeklējam nomaiMeklēšana

Cena no:

Cena līdz:

Meklēt pēc vārdiem


 

Pārdošana | Zeme

Rīga, Iļģuciems, Spilves iela 37bPlatība:1275 м2
Izmantošana:komerciālai celtniecībai
Īpašumtiesības:Zemesgrāmata
Cena19750 EUR

Tiek Pārdots zemes gabals labā atrašanās vietā Spilves ielā 37b. Atrodas Publiskās apbūves teritorijā, kur var veikt sekojošas apbūves:
0501 - Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
 0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.
 0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
 0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
 0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.
0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve.
0905 - Reliģisko iestāžu ēku apbūve.
 0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve.
1104 - Transportlīdzekļu garāžu apbūve.
 1105 - Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.
 1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve.

+371 67271444, +371 29111895; Viesturs Marterers
email: viesturs@vivanami.lv
Pieprasijuma forma

Maksājums mēnesīObjekta cenaPirmā iemaksaLikmeTermiņš
%%gadi